Świadczenia dla pracujących rodziców (2019) Ocena produktu:

od 16,93 PLN

oszczędzasz do 11%

  • Producent: Praca zbiorowa
  • Kategoria: E-booki
  • ISBN: 9788381375238
  • Autor: praca zbiorowa
  • Wydawnictwo: Infor PL
  • Ilość stron: 80
  • Rok wydania: 2019

Publikacja opisuje zasady korzystania z urlopów związanych z rodzicielstwem lub adopcją i zasady ich rozliczania i ustalania wysokości zasiłku macierzyńskiego za okres tych urlopów. Na dodatek Czytelnik może się dowiedzieć, kiedy i jaka umowa ulega przedłużeniu do dnia porodu, a także w jakim czasie rodzice podlegają ochronie przed rozwiązaniem umowy o pracę.aktualnie rodzice wychowujący dzieci mogą korzystać z wielu przywilejów związanych z rodzicielstwem.

korzystne zmiany w tym zakresie obowiązują już jakiś czas, jednak nadal wzbudzają niemało wątpliwości.Od 1 czerwca 2017 r. W przepisach Kodeksu pracy doprecyzowano kwestie dotyczące przedłużenia umowy na czas określony do dnia porodu.

dodatkowo od tej daty agencje pracy tymczasowej mają obowiązek przedłużenia umowy o pracę do dnia porodu zawartej z pracownicą tymczasową posiadającą łączny co najmniej 2-miesięczny okres skierowania do realizowania pracy tymczasowej.

ponadto rozszerzono krąg osób uprawnionych do urlopów związanych z rodzicielstwem na innych ubezpieczonych. Uregulowano zasady korzystania z urlopów przez osoby przysposabiające dzieci oraz sytuacje szczególne, m.in.

porzucenie dziecka przez matkę, jej śmierć czy uzyskanie przez nią stopnia niepełnosprawności. Dzięki tym zmianom dużo uprawnień zyskali np. Pracujący ojcowie albo inni ubezpieczeni członkowie najbliższej rodziny.korzystne zmiany nastąpiły także w ustalaniu uprawnień do zasiłku macierzyńskiego.

Dzięki tej zmianie ubezpieczeni rodzice mogą się wymieniać uprawnieniami do tego zasiłku niezależnie od ich tytułów ubezpieczeń, jak nawet w sytuacji, gdy jeden z rodziców ma status pracownika, a drugi jest objęty ubezpieczeniem chorobowym z innego tytułu (np.

prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą bądź jest zleceniobiorcą).Niniejsza publikacja w przejrzysty sposób prezentuje m.in. Zasady: stosowania poszczególnych urlopów związanych z rodzicielstwem (także w sytuacjach szczególnych, takich jak śmierć matki, pobyt w szpitalu, ustalenie niepełnosprawności), wymienności uprawnień do urlopu i/albo zasiłku macierzyńskiego pomiędzy rodzicami lub innymi członkami rodziny, łączenia pracy ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem,dodatkowo w publikacji wyczerpująco zostały opisane zasady ochrony stosunku pracy kobiet w ciąży, jak także w trakcie korzystania z urlopów związanych z rodzicielstwem.

Produkty podobne

Produkty najpopularniejsze w kategorii E-booki